X Menu sluiten

Taal

Nieuws

Safety Field Lab

TSC dé plek voor samenwerkingspartners

Dat de Twente Safety Campus de plek is voor samenwerkingspartners werd 16 april bewezen. Voor het Saxion zijn er twee scenario's gebrand die later onderzocht zullen worden door studenten van de opleiding forensisch onderzoek. Tijdens de brand kwam er behoorlijk wat rook vrij waardoor de snuffeldrone uitgeprobeerd kon worden en de landelijke stuurgroep van de nationale politie zag hoe dat in z'n werking ging.

Een leuk detail over de snuffeldrone (officiële titel RPAS meets fire fighting) is dat hij 14 gevaarlijke gassen realtime kan meten bij incidenen en daarmee een belangrijk verlengstuk zijn van onze AGS-ers. Deze drone hebben wij samen met Saxion en een dronebedrijf ontwikkelt.

Wilt u graag iets testen in samenwerking met andere bedrijven? Binnen de Twente Safety Campus zijn er heel veel mogelijkheden.
Voor meer informatie mag u vrjiblijvend contact met ons opnemen.

blog
Geplaatst op: 17-04-2019
Door:

Vriend worden van…

Sinds 27 maart 2019 heeft de Risk Factory Twente zijn eerste ‘vriend’. Frans op den Bult heeft zich als eerste private partij verbonden aan de Risk Factory Twente, het eerste interactieve veiligheidseducatiecentrum in Nederland. Het centrum is gevestigd in een vliegtuighangar op het voormalige vliegveld Twente.

Op de vraag wat Frans op den Bult heeft bewogen om ‘vriend van de Risk Factory Twente’ te worden antwoordt Pauline Scholten, mede-eigenaresse van Frans op den Bult, gepast: “De jeugd van tegenwoordig wordt blootgesteld aan een ‘bult’ risico’s. Het mooie van de Risk Factory is dat zij aandacht hebben voor vele verschillende facetten van veiligheid.” In het centrum zijn acht scenario’s ontwikkeld, zoals internet-, brand- en verkeersveiligheid, maar ook groepsdruk.

“Wij richten ons met name op groep acht van het primair onderwijs en het speciaal onderwijs. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, vult coördinator Stefan Muës aan. Per schooljaar ervaren circa 5.000 kinderen de scenario’s. Annet Janssen, medewerkster aangesloten vanuit de Politie, merkt op dat dit alleen kan met de inzet van onze 38 vrijwilligers. Zij hebben verschillende achtergronden, zoals politie, brandweer, marchaussee, Kindertelefoon en onderwijs. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat zij drie keer zoveel meer kennis van (on)veiligheid hebben, dan kinderen die geen bezoek hebben gebracht aan de Risk Factory. Hierdoor geven we op concrete wijze invulling aan het bouwen aan een veiliger Twente.

Scholten is zelf de zevende generatie op rij die het bedrijf gaat overnemen. Zij is moeder van drie kinderen, waarvan zij hoopt dat zij later ook een bezoek brengen aan de Risk Factory Twente. Op de vraag waarom zij zich heeft verbonden aan de Risk Factory antwoord zij; “het is een prettig idee dat de huidige generatie, maar ook later die van mijn kinderen zich bewuster is van risico’s.”

Het aansluiten van Frans op den Bult is voor Muës een bevestiging dat veiligheid niet alleen een taak is van de overheid. “Dit is uiteindelijk ook wat goed Noaberschap inhoud, wij dragen graag ons steentje bij om de jeugd voor te bereiden op de risico’s die komen gaan”, sluit Scholten af.

blog
Geplaatst op: 27-03-2019
Door: Risk Factory

De techniek achter brandveiligheid

Wanneer er brand uitbreekt in je huis, heb je drie minuten de tijd om weg te komen.
Hoe kun je brand voorkomen? Hoe kan techniek ons daarbij helpen?
BNR ging langs bij de Nationale Brandweer om te praten over veiligheid en innovatie.
Ook bespreken zij met inspectiebedrijf SGS Search welke gevaarlijke situaties zij tegenkomen.
Praten ze met Michael Steffens van BAM over nieuwe sprinklerinstallaties en adviseur Peter van Leur over
wat er beter kan aan de regels die er zijn. Martijn de Rijk doet de presentatie.

Bekijk/luister de aflevering hier.

blog
Geplaatst op: 20-03-2019
Door:

Risk Factory opent vuurwerkscenario

De Risk Factory Twente heeft een nieuw veiligheidsscenario toegevoegd aan het lesprogramma voor basisschoolleerlingen. In de afgelopen weken is het vuurwerkscenario ontwikkeld. Kinderen ervaren zelf wat de gevaren en de gevolgen zijn als er iets mis gaat bij het afsteken van vuurwerk. Op woensdag 7 november werd het scenario officieel geopend. Burgemeester Gerritsen van Almelo knipte samen met een leerling van basisschool De Wereldboom uit Almelo het lintje door. Groep 8 van deze school had de primeur. Zij mochten als eerste het scenario ervaren.

Zelf ervaren wat de gevolgen van het afsteken van vuurwerk

In de Risk Factory Twente beleven basisschoolleerlingen veiligheid om zich bewust te maken van de risico’s. In acht nagebootste praktijksituaties leren ze om te gaan met onveilige situaties en hoe ze moeten handelen. In deze periode is ook plaats gemaakt voor vuurwerk. Want juist in deze periode zijn kinderen bezig met vuurwerk. En dat brengt de nodige risico’s met zich mee. Reden voor de Risk Factory Twente om de handen ineen te slaan. Samen met Brandweer Twente, de politie Oost Nederland, het Medisch Spectrum Twente, revalidatiecentrum het Roessingh en veiligheid.nl is een vuurwerkscenario aan het educatieprogramma toegevoegd. In dat scenario ervaren kinderen wat de gevolgen kunnen zijn als er iets mis gaat bij het afsteken van vuurwerk.

Echt gewaarschuwd
Om het scenario zo realistisch mogelijk te maken is een ruimte ingericht als hangplek voor jongeren. Voordat de kinderen de ruimte ingaan wordt bij hen de dominante hand gefixeerd. Met die hand moeten zijn enkele dagelijkse handelingen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het veters strikken of schrijven. Ook krijgen de kinderen voorlichting van een oogarts waarbij praktijkvoorbeelden worden aangehaald. Tot slot krijgen de kinderen nog praktijktips en wordt een quiz gehouden over dit onderwerp. In de afgelopen weken werd al met verschillende klassen proef gedraaid. Kinderen waarderen het scenario gemiddeld met een ruime 9. Ze geven aan veel geleerd te hebben en echt gewaarschuwd te zijn.

blog
Geplaatst op: 07-11-2018
Door: Risk Factory Twente

Relatiedag Aqua +

Op 16 mei organiseerde Aqua+ haar relatiedag bij ons op de Twente Safety Campus. Zij kregen onder andere een rondleiding op het terrein, een workshop brandgedrag en brandonderzoek. En natuurlijk werd ook nog de Risk Factory bekeken. Ze maakten een mooie impressie van de dag.

blog
Geplaatst op: 12-09-2018
Door: Safety Field Lab

Contour test lithiumbatterij bij Twente Safety Campus

Contour Advanced Systems (CAS) vindt bewustwording belangrijk. Systemen die het bedrijf verkoopt moeten aan veiligheidseisen voldoen, echter m.b.t. lithiumbatterijen staat de regelgeving nog in de kinderschoenen. Lithium batterijen worden momenteel voor diverse professionele en consumenten doeleinden gebruikt, denk o.a. aan fiets -en telefoonaccu’s. Van belang is veiligheid, enerzijds om een veilig product te leveren, anderzijds de consument voor te lichten over de mogelijke gevaren en hoe deze te voorkomen. Om dat te kunnen heeft CAS op maandag 18 februari 2019 meerdere testen gedaan bij de Twente Safety Campus. Eén van die testen bestond uit het blussen van een geforceerde lithiumbatterij, geplaatst op een kookplaat en opgeslagen in een 19-inch rek. De batterij gaf zich na wat tegensputteren gewonnen!

Deze test is voortgekomen uit een samenwerking tussen de Twente Safety Campus, Provincie Overijssel (innovatievoucher), CAS en FiFi4marine (F4M). Het doel van de test was twee-ledig. Ten eerste om regelgeving te toetsen en ten tweede om mooie producten veilig in de markt te zetten. Er is momenteel beperkte regelgeving m.b.t. het testen van lithium batterijen en qua veiligheidseisen moet e.e.a. nog worden doorontwikkeld. Daarom waren er bij deze testen kenniscentra, overheid en industrie uitgenodigd om vanuit hun expertises mee te kijken en mee te denken.

Bij de Twente Safety Campus vangen CAS en F4M twee vliegen in één klap, Aan de ene kant kunnen zij hun producten testen in samenwerking met partijen met relevante expertise. En aan de andere kant kan de kennis die daar mee wordt opgedaan teruggekoppeld worden aan de brandweerprofessionals die komen trainen bij Troned en zo nodig aan de bezoekers van de Risk Factory. Als de producten veilig zijn en de mensen weten hoe er mee om te gaan tijdens een brand van een lithium batterij totdat de brandweer er is, dan zijn Contour en F4M tevreden.

blog
Geplaatst op: 15-04-2019
Door:

De Commissaris van de Koning op bezoek!

Andries Heidema, de Commissaris van de koning in Overijssel, bracht een bezoek aan de Twente Safety Campus.
Hij kreeg daar een rondleiding door de Riskfactory, uitleg over brandonderzoek en mocht zelfs achter het stuur van een brandweerauto stappen in de simulator.
Zijn enthousiasme was zichtbaar en hij sprak dat ook uit met de woorden: "Ik ben erg onder de indruk!".

blog
Geplaatst op: 25-03-2019
Door: Twente Safety Campus

Project UIVER

Project UIVER staat voor Unmanned Intelligent Verification & Effective Response oftewel drones.
Drones worden, zowel particulier als zakelijk, steeds vaker ingezet. Met drones worden in dit project onbemande luchtvaartuigen bedoeld, ook wel ‘Unmanned Aerial Vehicles’ (UAV). Met behulp van een afstandsbediening kan een drone vanaf de grond worden gestuurd of kan het zelfstandig vliegen volgens voorprogrammering. Ze bieden bovendien vele innovatieve toepassingsmogelijkheden om sneller, beter, veiliger en efficiënter te kunnen werken.

Het project heeft een Europese EFRO subsidie toegekend gekregen. Het is gericht op het (door)ontwikkelen en onder realistische omstandigheden testen, demonstreren en valideren van een drietal experimentele, op specifieke scenario’s gebaseerde veiligheidssystemen met de inzet van drones. De drie scenario’s zijn: inbraak bedrijventerrein, groot verkeersongeval, vermiste personen (forensisch onderzoek).

Dit project is opgezet met de Twente Safety Campus (TSC), Brandweer Twente, politie, Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en een aantal bedrijven die zich richten op dronetechnologie. Op de TSC zelf zullen verschillende faciliteiten ontwikkeld en beruikt worden voor het testen met drones!

blog
Geplaatst op: 08-03-2019
Door: Twente Safety Campus

Bedankt!

Op ons terrein staan veel gebouwen en containers. Onlangs heeft het bedrijf Unica Building Services een container kosteloos beschikbaar gesteld. Het Safety Field Lab zal deze gaan gebruiken voor opslag van materiaal. We zijn Unica Building Services hier natuurlijk zeer erkentelijk voor en brengen via deze weg onze dank over.

 

blog
Geplaatst op: 21-09-2018
Door: Safety Field Lab

Eerste trainingsprogramma voor drones afgerond!

Brandweermensen uit Rijssen en Vriezenveen hebben onlangs de opleiding voor sensorbedienaar en waarnemer gevolgd van de Brainbox Drones. De opleiding wordt sinds kort aangeboden op de Twente Safety Campus en wordt verzorgd door instructeurs en piloten van de brandweer.

Het programma bestond uit een theoretisch deel en praktijkoefeningen. Naast de wet- en regelgeving komen sensorbediening, vluchtvoorbereiding en de noodprocedure aan bod. Daarnaast werden scenario’s getraind waarbij de drone werd ingezet. De opleiding werd door alle tien de deelnemers met succes afgerond.

De brandweermensen worden toegevoegd aan het drone-team van Brandweer Twente. Het team bestaat uit een gezagvoerder, piloot, sensorbedienaar en waarnemer. De brandweer in Twente heeft in de afgelopen jaren samen met de brandweer Midden West Brabant een pilot voor de brandweer in Nederland uitgevoerd. Deze kennis en ervaringen zijn gebruikt voor het vliegen met drones door de brandweer in heel Nederland. De bedoeling is dar er zeven droneteams komen. Lees er meer over op: : https://www.brandweer.nl/ons-werk/drones-bij-de-brandweer

Ook een training volgen?

De Twente Safety Campus is de ideale locatie om het trainingsprogramma Brainbox Drones te volgen. We beschikken over verschillende oefenobjecten voor realistische trainingen waar verschillende praktijkscenario’s getraind kunnen worden. Denk dan aan het inzetten van drones bij scenario’s als brand, hulpverlening en IBGS. Om te mogen vliegen met drones wordt gezorgd voor de noodzakelijke ontheffingen. Meer weten over de mogelijkheden? Kijk dan op de website van Troned.

blog
Geplaatst op: 16-07-2018
Door: Troned

TSC dé plek voor samenwerkingspartners

Dat de Twente Safety Campus de plek is voor samenwerkingspartners werd 16 april bewezen. Voor het Saxion zijn er twee scenario's gebrand die later onderzocht zullen worden door studenten van de opleiding forensisch onderzoek. Tijdens de brand kwam er behoorlijk wat rook vrij waardoor de snuffeldrone uitgeprobeerd kon worden en de landelijke stuurgroep van de nationale politie zag hoe dat in z'n werking ging.

Een leuk detail over de snuffeldrone (officiële titel RPAS meets fire fighting) is dat hij 14 gevaarlijke gassen realtime kan meten bij incidenen en daarmee een belangrijk verlengstuk zijn van onze AGS-ers. Deze drone hebben wij samen met Saxion en een dronebedrijf ontwikkelt.

Wilt u graag iets testen in samenwerking met andere bedrijven? Binnen de Twente Safety Campus zijn er heel veel mogelijkheden.
Voor meer informatie mag u vrjiblijvend contact met ons opnemen.

blog
Geplaatst op: 17-04-2019
Door:

Contour test lithiumbatterij bij Twente Safety Campus

Contour Advanced Systems (CAS) vindt bewustwording belangrijk. Systemen die het bedrijf verkoopt moeten aan veiligheidseisen voldoen, echter m.b.t. lithiumbatterijen staat de regelgeving nog in de kinderschoenen. Lithium batterijen worden momenteel voor diverse professionele en consumenten doeleinden gebruikt, denk o.a. aan fiets -en telefoonaccu’s. Van belang is veiligheid, enerzijds om een veilig product te leveren, anderzijds de consument voor te lichten over de mogelijke gevaren en hoe deze te voorkomen. Om dat te kunnen heeft CAS op maandag 18 februari 2019 meerdere testen gedaan bij de Twente Safety Campus. Eén van die testen bestond uit het blussen van een geforceerde lithiumbatterij, geplaatst op een kookplaat en opgeslagen in een 19-inch rek. De batterij gaf zich na wat tegensputteren gewonnen!

Deze test is voortgekomen uit een samenwerking tussen de Twente Safety Campus, Provincie Overijssel (innovatievoucher), CAS en FiFi4marine (F4M). Het doel van de test was twee-ledig. Ten eerste om regelgeving te toetsen en ten tweede om mooie producten veilig in de markt te zetten. Er is momenteel beperkte regelgeving m.b.t. het testen van lithium batterijen en qua veiligheidseisen moet e.e.a. nog worden doorontwikkeld. Daarom waren er bij deze testen kenniscentra, overheid en industrie uitgenodigd om vanuit hun expertises mee te kijken en mee te denken.

Bij de Twente Safety Campus vangen CAS en F4M twee vliegen in één klap, Aan de ene kant kunnen zij hun producten testen in samenwerking met partijen met relevante expertise. En aan de andere kant kan de kennis die daar mee wordt opgedaan teruggekoppeld worden aan de brandweerprofessionals die komen trainen bij Troned en zo nodig aan de bezoekers van de Risk Factory. Als de producten veilig zijn en de mensen weten hoe er mee om te gaan tijdens een brand van een lithium batterij totdat de brandweer er is, dan zijn Contour en F4M tevreden.

blog
Geplaatst op: 15-04-2019
Door:

Vriend worden van…

Sinds 27 maart 2019 heeft de Risk Factory Twente zijn eerste ‘vriend’. Frans op den Bult heeft zich als eerste private partij verbonden aan de Risk Factory Twente, het eerste interactieve veiligheidseducatiecentrum in Nederland. Het centrum is gevestigd in een vliegtuighangar op het voormalige vliegveld Twente.

Op de vraag wat Frans op den Bult heeft bewogen om ‘vriend van de Risk Factory Twente’ te worden antwoordt Pauline Scholten, mede-eigenaresse van Frans op den Bult, gepast: “De jeugd van tegenwoordig wordt blootgesteld aan een ‘bult’ risico’s. Het mooie van de Risk Factory is dat zij aandacht hebben voor vele verschillende facetten van veiligheid.” In het centrum zijn acht scenario’s ontwikkeld, zoals internet-, brand- en verkeersveiligheid, maar ook groepsdruk.

“Wij richten ons met name op groep acht van het primair onderwijs en het speciaal onderwijs. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, vult coördinator Stefan Muës aan. Per schooljaar ervaren circa 5.000 kinderen de scenario’s. Annet Janssen, medewerkster aangesloten vanuit de Politie, merkt op dat dit alleen kan met de inzet van onze 38 vrijwilligers. Zij hebben verschillende achtergronden, zoals politie, brandweer, marchaussee, Kindertelefoon en onderwijs. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat zij drie keer zoveel meer kennis van (on)veiligheid hebben, dan kinderen die geen bezoek hebben gebracht aan de Risk Factory. Hierdoor geven we op concrete wijze invulling aan het bouwen aan een veiliger Twente.

Scholten is zelf de zevende generatie op rij die het bedrijf gaat overnemen. Zij is moeder van drie kinderen, waarvan zij hoopt dat zij later ook een bezoek brengen aan de Risk Factory Twente. Op de vraag waarom zij zich heeft verbonden aan de Risk Factory antwoord zij; “het is een prettig idee dat de huidige generatie, maar ook later die van mijn kinderen zich bewuster is van risico’s.”

Het aansluiten van Frans op den Bult is voor Muës een bevestiging dat veiligheid niet alleen een taak is van de overheid. “Dit is uiteindelijk ook wat goed Noaberschap inhoud, wij dragen graag ons steentje bij om de jeugd voor te bereiden op de risico’s die komen gaan”, sluit Scholten af.

blog
Geplaatst op: 27-03-2019
Door: Risk Factory

De Commissaris van de Koning op bezoek!

Andries Heidema, de Commissaris van de koning in Overijssel, bracht een bezoek aan de Twente Safety Campus.
Hij kreeg daar een rondleiding door de Riskfactory, uitleg over brandonderzoek en mocht zelfs achter het stuur van een brandweerauto stappen in de simulator.
Zijn enthousiasme was zichtbaar en hij sprak dat ook uit met de woorden: "Ik ben erg onder de indruk!".

blog
Geplaatst op: 25-03-2019
Door: Twente Safety Campus

De techniek achter brandveiligheid

Wanneer er brand uitbreekt in je huis, heb je drie minuten de tijd om weg te komen.
Hoe kun je brand voorkomen? Hoe kan techniek ons daarbij helpen?
BNR ging langs bij de Nationale Brandweer om te praten over veiligheid en innovatie.
Ook bespreken zij met inspectiebedrijf SGS Search welke gevaarlijke situaties zij tegenkomen.
Praten ze met Michael Steffens van BAM over nieuwe sprinklerinstallaties en adviseur Peter van Leur over
wat er beter kan aan de regels die er zijn. Martijn de Rijk doet de presentatie.

Bekijk/luister de aflevering hier.

blog
Geplaatst op: 20-03-2019
Door:

Project UIVER

Project UIVER staat voor Unmanned Intelligent Verification & Effective Response oftewel drones.
Drones worden, zowel particulier als zakelijk, steeds vaker ingezet. Met drones worden in dit project onbemande luchtvaartuigen bedoeld, ook wel ‘Unmanned Aerial Vehicles’ (UAV). Met behulp van een afstandsbediening kan een drone vanaf de grond worden gestuurd of kan het zelfstandig vliegen volgens voorprogrammering. Ze bieden bovendien vele innovatieve toepassingsmogelijkheden om sneller, beter, veiliger en efficiënter te kunnen werken.

Het project heeft een Europese EFRO subsidie toegekend gekregen. Het is gericht op het (door)ontwikkelen en onder realistische omstandigheden testen, demonstreren en valideren van een drietal experimentele, op specifieke scenario’s gebaseerde veiligheidssystemen met de inzet van drones. De drie scenario’s zijn: inbraak bedrijventerrein, groot verkeersongeval, vermiste personen (forensisch onderzoek).

Dit project is opgezet met de Twente Safety Campus (TSC), Brandweer Twente, politie, Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en een aantal bedrijven die zich richten op dronetechnologie. Op de TSC zelf zullen verschillende faciliteiten ontwikkeld en beruikt worden voor het testen met drones!

blog
Geplaatst op: 08-03-2019
Door: Twente Safety Campus

Risk Factory opent vuurwerkscenario

De Risk Factory Twente heeft een nieuw veiligheidsscenario toegevoegd aan het lesprogramma voor basisschoolleerlingen. In de afgelopen weken is het vuurwerkscenario ontwikkeld. Kinderen ervaren zelf wat de gevaren en de gevolgen zijn als er iets mis gaat bij het afsteken van vuurwerk. Op woensdag 7 november werd het scenario officieel geopend. Burgemeester Gerritsen van Almelo knipte samen met een leerling van basisschool De Wereldboom uit Almelo het lintje door. Groep 8 van deze school had de primeur. Zij mochten als eerste het scenario ervaren.

Zelf ervaren wat de gevolgen van het afsteken van vuurwerk

In de Risk Factory Twente beleven basisschoolleerlingen veiligheid om zich bewust te maken van de risico’s. In acht nagebootste praktijksituaties leren ze om te gaan met onveilige situaties en hoe ze moeten handelen. In deze periode is ook plaats gemaakt voor vuurwerk. Want juist in deze periode zijn kinderen bezig met vuurwerk. En dat brengt de nodige risico’s met zich mee. Reden voor de Risk Factory Twente om de handen ineen te slaan. Samen met Brandweer Twente, de politie Oost Nederland, het Medisch Spectrum Twente, revalidatiecentrum het Roessingh en veiligheid.nl is een vuurwerkscenario aan het educatieprogramma toegevoegd. In dat scenario ervaren kinderen wat de gevolgen kunnen zijn als er iets mis gaat bij het afsteken van vuurwerk.

Echt gewaarschuwd
Om het scenario zo realistisch mogelijk te maken is een ruimte ingericht als hangplek voor jongeren. Voordat de kinderen de ruimte ingaan wordt bij hen de dominante hand gefixeerd. Met die hand moeten zijn enkele dagelijkse handelingen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het veters strikken of schrijven. Ook krijgen de kinderen voorlichting van een oogarts waarbij praktijkvoorbeelden worden aangehaald. Tot slot krijgen de kinderen nog praktijktips en wordt een quiz gehouden over dit onderwerp. In de afgelopen weken werd al met verschillende klassen proef gedraaid. Kinderen waarderen het scenario gemiddeld met een ruime 9. Ze geven aan veel geleerd te hebben en echt gewaarschuwd te zijn.

blog
Geplaatst op: 07-11-2018
Door: Risk Factory Twente

Bedankt!

Op ons terrein staan veel gebouwen en containers. Onlangs heeft het bedrijf Unica Building Services een container kosteloos beschikbaar gesteld. Het Safety Field Lab zal deze gaan gebruiken voor opslag van materiaal. We zijn Unica Building Services hier natuurlijk zeer erkentelijk voor en brengen via deze weg onze dank over.

 

blog
Geplaatst op: 21-09-2018
Door: Safety Field Lab

Relatiedag Aqua +

Op 16 mei organiseerde Aqua+ haar relatiedag bij ons op de Twente Safety Campus. Zij kregen onder andere een rondleiding op het terrein, een workshop brandgedrag en brandonderzoek. En natuurlijk werd ook nog de Risk Factory bekeken. Ze maakten een mooie impressie van de dag.

blog
Geplaatst op: 12-09-2018
Door: Safety Field Lab

Eerste trainingsprogramma voor drones afgerond!

Brandweermensen uit Rijssen en Vriezenveen hebben onlangs de opleiding voor sensorbedienaar en waarnemer gevolgd van de Brainbox Drones. De opleiding wordt sinds kort aangeboden op de Twente Safety Campus en wordt verzorgd door instructeurs en piloten van de brandweer.

Het programma bestond uit een theoretisch deel en praktijkoefeningen. Naast de wet- en regelgeving komen sensorbediening, vluchtvoorbereiding en de noodprocedure aan bod. Daarnaast werden scenario’s getraind waarbij de drone werd ingezet. De opleiding werd door alle tien de deelnemers met succes afgerond.

De brandweermensen worden toegevoegd aan het drone-team van Brandweer Twente. Het team bestaat uit een gezagvoerder, piloot, sensorbedienaar en waarnemer. De brandweer in Twente heeft in de afgelopen jaren samen met de brandweer Midden West Brabant een pilot voor de brandweer in Nederland uitgevoerd. Deze kennis en ervaringen zijn gebruikt voor het vliegen met drones door de brandweer in heel Nederland. De bedoeling is dar er zeven droneteams komen. Lees er meer over op: : https://www.brandweer.nl/ons-werk/drones-bij-de-brandweer

Ook een training volgen?

De Twente Safety Campus is de ideale locatie om het trainingsprogramma Brainbox Drones te volgen. We beschikken over verschillende oefenobjecten voor realistische trainingen waar verschillende praktijkscenario’s getraind kunnen worden. Denk dan aan het inzetten van drones bij scenario’s als brand, hulpverlening en IBGS. Om te mogen vliegen met drones wordt gezorgd voor de noodzakelijke ontheffingen. Meer weten over de mogelijkheden? Kijk dan op de website van Troned.

blog
Geplaatst op: 16-07-2018
Door: Troned